Stuudio Tallinn

Võru keskväljak / Võru Central Square

Aasta/year: 2015 - 2020
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Võru
Fotod / Photos: Tõnu Runnel, Maris Tomba, Paco Ulman

Avalik linnaruum on pidevas muutuses elav sündmus, mille loovad linlased. Plats on pidevalt uuenev, elanike poolt ümberseadistatav ja uueks arendatav programm. Sündmuste genereerimiseks on platsile kavandatud linnavidinad (urban gadget) – iga hetke uueks looma.

The public urban space is a constantly changing event generated by the locals. The square is a programme in permanent renewal that is reconfigured and redeveloped by the residents. For the generation of new events, there are Urban Gadgets on the square – to reinvent each moment.