Stuudio Tallinn

Viru plats / Viru Square

Aasta/year: 2004
Arhitekt/Architect: Ott Kadarik, Villem Tomiste, Mihkel Tüür
Koht/Location: Tallinn
Tüüp/Type: Omaalgatuslik projekt / Self-initiated exhibition

Tallinna vanalinna peatänav lõppeb linna kõige keerukama ringteega. Antud projekt teeb omaalgatusliku ettepaneku ümber korraldada trammi- ja autoteed ning muuta väljak avatuks jalakäijatele. Loodud ruumi ideeks on pind, mille vorm ja materjal muutuvad vastavalt vajadusele. Pehmed vormid maastikus arenevad kioskiteks, pääsudeks maa-alustesse ruumidesse, mänguplatsideks või pinkideks.

The main thoroughfare of Tallinn’s Old Town ends at the most complex roundabout in the city. This project gives a self-initiative-based proposal to reorganise the tramways and roads and to make the square open to pedestrians. The idea of the space created is based on a surface the shape and material of which change as needed. So forms within the landscape evolve into kiosks, playgrounds, benches or entrances to underground rooms.

Главная улица Старого города Таллинна заканчивается самым сложным круговым перекрестком. Данный проект является нашей собственной инициативой, предлагающей перенести трамвайные пути и автомобильные дороги, открыв площадь для пешеходов. Идея созданного пространства заключается в поверхности, форма и материал которой изменяются в соответствии с необходимостью. Мягкие формы в ландшафте становятся киосками, входами в подземные помещения, игровыми площадками или скамейками.