Stuudio Tallinn

Viimsi riigigümnaasium / Viimsi State High School

Aasta/year: 2016
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Viimsi
Tüüp/Type: Võistlus / Competition

Viimsi riigigümnaasium on tulevase pargi elutuba. Ajas dünaamiliselt areneva keskkonna moodustavad koolipere, loodus, koht ja kruntvärvina kavandatud karkass. Aastaringid looduses ja aastakäigud koolis hakkavad vormima pargilist koolimaja.

Viimsi riigigümnaasium on tegevusruum nii hoone sees kui väljas. Seinte vahel intiimsem ja õues avalik õpikeskkond on kumbki kasutuses aastaringselt. Gümnaasium on kogukonna keskus. Sündmuste genereerimiseks vajalik tihedus luuakse erinevate ruumiliste olukordade vahelduvusega ning sarnase geomeetria erinevate mõõtkavade varieerimise teel. Ehitatud karkass, sees ja väljas on vaid esimene samm – sees selgemini, kuid väljas ettemääratletumalt kavandatud laboratooriumi laadne õu, kus talvel saab uisuplatsil liugu lasta, kevadel karkassile kiledest kasvuhoone ehitada või nädalalõpul samas tomatite vahel konserti korraldada. Karkass on varjualuseks laadaplatsile ja suve alguses pidulikule aktusele kus abiturientidele lõputunnistused üle antakse. Karkassile saab rajada ajutisi või veidi püsivamaid koolitööd mitmekesistavaid ruume. Nii nagu saab karkassi vahelist ümber kavandada on võimalik edasi arendada ka karkassi ennast.

Esmase värvi annab valgele koolile merelinnale omaselt loodus ja päike. Valge on kõigest kruntvärv – karkass entroopiale, et ehitada elu oma külluslikus kirevuses.