Stuudio Tallinn

Veneetsia XVII arhitektuuribiennaali Eesti näitus / Estonian Exhibition at the La Biennale

Aasta/year: 2019
Koht/Location: Veneetsia
Tüüp/Type: Võistlus, finalist
Autor / Author: Villem Tomiste, Anna Mari Liivrand

Steriilne linn
Korilase tärkamine

Sterile City
Awakening of the Urban Forager

Steriilne linn on modernistliku linnaplaneerimise kriitika. Toonaste käsitluste järgi kavandatud linnad on tänapäeval kujunenud globaalseks terviseriskiks.

Modernism jaotas elutegevuse komponentideks ja nii juhtus ka inimese toimimiseks igapäevaselt vajaliku liigutamisega, abstraheerides selle millekski, mida praegu tähistatakse väljanditega nagu sport ja kehakultuur.

Inimene on evolutsioneerunud korilaseks. Korilase tärkamine on vajalik tervislikel põhjustel.

Linlased ei ela, tööta ega puhka tänavatel vaid nende ääres. Tänased tänavad on iseloomutud ühetaolised kulglad. Need koridorid tuleb tasapisi ümber ehitada tänavateks – kohtadeks, mis oleksid argisteks koriluspaikadeks. Sel teel pole üht võtit. Uurimimistöö eesmärgiks on luua tänapäevase tänavakorilase sõnavara.