Stuudio Tallinn

Vanasadama lõunaosa / Old City Harbour

Aasta/year: 2007
Arhitekt/Architect: Endrik Mänd, Villem Tomiste, Ike Volkov
Koht/Location: Tallinn
Tüüp/Type: Detailplaneeringu eeleskiis / Urban design

Planeeringu koostamise aluseks on pikaajaline strateegia “Tallinn 2025”, Tallinna Üldplaneering ning Paljassaare ja Russalka vahelise ala üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Antud töö koostamiseks moodustati ühine töögrupp Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, AS Tallinna Sadam, AS Tallink ja Bestok Kinnisvara OÜ spetsialistidest. Töögrupi loomisel oli eesmärgiks, et osalevad enamus asjast huvitatud osapoolte esindajad – sadama, linna, operaatorite, maaomanike ja arhitektide liidu spetsialistid.

Töös lähtuti ühisest eesmärgist “avada linn merele ja toetada reisisadama tegevuse arengut”. Selle all mõistetakse tervikliku, multifunktsionaalse linna osa planeerimist ja ehitamist sadama piirkonda. Planeerimisotsuste tegemisel lähtutakse linna huvist Tallinna merevärava kujundamisel kaasaegseks, atraktiivseks ja keskkonnasõbralikuks linnakeskuse alaks, silmas pidades sadama funktsioonidest ja arenguplaanidest tulenevaid vajadusi. Maa-ala planeerimisel ja arendamisel kavandatakse piirkonda avalikkusele suunatud hooneid ja rajatisi (nt. vajadusel administratiivhoone, rannapromenaadi lõik, Põhjaväila osa jms) ning lahendatakse logistikaküsimused arvestades sadama spetsiifikast tulenevaid nõudmisi. Vaadeldav ala hõlmab Admiraliteedi basseini ja Kagukaid ning nende vahelist ala, mida täpsustatakse (laiendatakse või vähendatakse) töö käigus.

Tervikuna on ala suuruseks ca 53,4 ha, millest suurem osa on hoonestamata ja kasutusel sadama liiklusmaana. Samuti on vaadeldava ala sees ca 14 ha merd. Planeeringu eeleskiisiga täpsustatakse üldplaneeringut ning antakse olulisemad lähtetingimused detailplaneeringute koostamiseks.

Töös osalenud spetsialistid:

Ike Volkov,  Endrik Mänd, Arvo Rikkinen, Hele-Mai Metsal, Kärt Madiberk, Andres Lippmaa, Hannes Kuhlbach, Villem Tomiste, Rein Riisalu, Janek Safranovski, Lembit Kitter, Eno Saar, Peter Zerweck, Jaan Kurm

The goal was to design planning guidelines for one of the world’s largest passenger traffic harbours which is situated next to the downtown neighbourhood. The future of the districts is seen as an attractive and lively part of the city, pierced by the seaside green corridor.