Stuudio Tallinn

Vanasadama lõunaosa / Old City Harbour

Aasta/year: 2014
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Tallinn
Tüüp/Type: Võistlus, I koht / Competition, 1st prize

Tallinna sadama planeering tegeleb tänavauuringutest lähtuvalt erinevate tänavatüüpide ristamisega elavaks piirkonnaks ning piirkonna suurus võimaldab mõtestada tänavat uuenduslikult.

Planning finds a solution with the help of research on streets, combining different street types into a lively district. The size of the area allows to think about the street in novel ways and to invent a new kind of street scape.