Stuudio Tallinn

Kultuurikatla ümbruse detailplaneering / Detailed plan for the area between the Old Town and the sea

Aasta/year: 2010 - 2012
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste, Mihkel Tüür
Koht/Location: Tallinn

Planeeringu eesmärgiks on jätkata vanalinna jalakäijate ala mereni, kus tulevikus paiknevad uus raekoda, Kultuurikatel ning mitmed teised avalikku funktsiooni kandvad hooned. Planeeringuga saab ümber korraldatud kogu mere ja vanalinna vahel paiknev liiklusskeem ning antud juhised ka naaberalade tulevasteks arenguteks.

The objectives of the plans are to extend the Old Town pedestrian area to the sea, where the Town Hall, Kultuurikatel and various other public buildings will be located in the future. The plans reorganise the entire traffic scheme between the sea and the Old Town and provide guidelines also for the future development of the neighbouring regions.

Цель планировки – продлить пешеходную зону старого города до морского берега, где в будущем разместятся новая ратуша, центр «Котел культуры» и многие другие общественные здания. Планировка подразумевает реорганизацию всей схемы уличного движения между морем и старым городом и задает направление для дальнейшего развития прилегающих территорий.