Stuudio Tallinn

Trammi arenguskeem / Tram Development Scheme

Aasta/year: 2010
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Tallinn
Tüüp/Type: Tallinna trammi linnaruumiliselt konkretiseeritud arenguskeemi ja väljaehitamise ajakava koostamine