Stuudio Tallinn

Tõrva keskplats / Central Square

Aasta/year: 2015
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Tõrva
Tüüp/Type: Võistlus, II koht / Competition, 2nd prize