Stuudio Tallinn

Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskus

Aasta/year: 2019
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Rakvere
Tüüp/Type: Võistlus II koht / Competition, 2nd prize