Stuudio Tallinn

Tartu bussijaama planeering / Bus Terminal Planning

Aasta/year: 2013
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Tartu
Tüüp/Type: Võistlus, III koht / Competition, 3rd prize

Tartu bussijaam asub linna tuksoonel. Praegu on sadama piirkond pigem läbikäimise kohaks, tulevikus liigub siia kesklinn. Kavandatavaid ehitusmahte silmaspidades on mõistlik piirkonna liiklusskeem ümberkorraldada selliselt, et kesklinna tänavatel oleks eesõigus jalakäijatel ning hoonete esimesed korrused oleksid aktiivsed ärifassaadid. Ka tänavapind tuleks elustada välikohvikute, müügilettide, pinkide ja muu tänapäeva tänavale iseloomulikuga.

Põhiliseks ideeks on avada bussijaam Soola tänavale oma näoga. Reisijad saavad bussi oodata päiksesises Soola tänava kohvikus, millelt on eemaldatud kogu kaugliinibusside liiklus. Kaugliinibussid sisenevad terminali Kaluri tänavalt ja väljuvad Väike-Turu tänavale.

Sadama piirkonna avalik ruum on hierarhiseeritud ning jaotatud neljaks. Jõeäärne promenaad, Soola tänava ja Turusilla telg, tänavad ja Turu esine plats – sadama värav. Jaotamine tähendab erinevat ruumilist tihedust, funktsionaalsust, haljastust, pinnakattematerjale ja valgustust.

Saja aasta eest paiknes turg Raekoja platsi esisel kail. Sadama värav avab ja seob kogu piirkonna tervikuks nagu seda teeb Raekoja plats vanalinnas – oma jalakäijasõbraliku linnamaastikuga.

Cityscape is created by and with streets. Different ways of using and the size of sidewalks now zone the city and determine its success. Everything else is just funfare and sideshow.