Stuudio Tallinn

Tartu maantee 63 / Tartu Rd 63

Aasta/year: 2016
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Tallinn
Tüüp/Type: Kutsutud võistlus / Invited Competition