Stuudio Tallinn

Skoone sild / Skoone Bridge

Aasta/year: 2011
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Tallinn
Tüüp/Type: Omaalgatuslik projekt, koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga / Self-initiated, in cooperation with the Tallinn Culture and Heritage Department

Tallinna vanalinna ümbritseb kaitseotstarbelistele bastionitele rajatud parkide vöö. Kaootiline rekreatsiooniala pigem eraldab praegusel hetkel vanalinna ümbritsevast. Silla ülesanne on taastada Skoone bastioni ühendus vanalinnaga.

Tallinn Old Town is surrounded by a belt of parks established on defence bastions. These chaotic recreational areas currently rather isolate the Old Town from the surrounding regions. The task of the bridge would be to restore the connection between the Skåne Bastion and the Old Town.

Старый Таллинн окружен парковой зоной созданной на оборонительных бастионах. Хаотичная рекреационная зона больше разделяет старый город от окружающего его пространства, чем соединяет. Задача моста заключается в том, чтобы восстановить связь между бастионом Скооне и Старым городом.