Stuudio Tallinn

Pärnu rand / Pärnu beach

Aasta/year: 2017
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Pärnu
Tüüp/Type: Võistlus III koht / Competition, 3rd prize

Pärnu ranna visiooni loob selgelt loetava tänavavõrgu, mis jaotub peateedeks, käsitletavas kontekstis kergliikluse tähenduses, abiteedeks, pargiradadeks ja muulideks. Pärnu ranna muulid, laudteed või sillad on randa viivate tänavate pikendused otse vee äärde või lausa selle kohale. Mitmekesisesse rannaparki kaasaegse pargi kihistuse loomise eesmärgil on kavandatud loodusrada, mis on tõstetud kaitseala kohale looduskeskkonnale ohutule kõrgusele.