Stuudio Tallinn

Narva peatänav

Aasta/year: 2023
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Narva
Tüüp/Type: Võistlus II koht / Competition, 2nd prize