Stuudio Tallinn

G-BLOCK-2

Aasta/year: 2012
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Tallinn
Tüüp/Type: Eesti Arhitektide Liidu 1. kuraatorinäitus LASN / Union of Estonian Architects 1st curatorial exhibition

Tänav on linna ehitusmaterjal. Lasnamäel on jalutusrajad, kergliiklusteed, autoteed ja Laagna kanal. Tänavad on Lasnamäel puudu. Elu tänaval, tema  ääres, peal ja ümber on kvaliteet, mis muundab asfalti linnaks. Lasnamäel on piisavalt palju inimesi, et muuta kõik tema teed tänavateks, vaja on vaid veidi abi.

Lisatavad uued funktsioonid, äri või vaba aja veetmiseks, suudavad linnaruumi aktiviseerida ainult juhul kui nad on kättesaadavad. Keegi ei soovi tööle või kinno ronida tühermaale.

Lasnamäe puudused on kortermajadega integreeritud töökohad, tänavat tarbivad avalikud funktsioonid ja poolavalik ruum. Töökohad on võimalik ehitada kortermajade külge või vahele tekitades sel viisil ka privaatsema sisehoovi. Töökohad omakorda varustavad enda vahetus läheduses tänavapinnal asuvaid, lõunapäikesele avatud kohvikuid klientidega keskpäeval. Ajal, mil lasnamäekas on praegu sunnitud oma eluruumi hülgama. Sel viisil moodustavad avalikud ja tööfunktsioonid täiusliku sümbioosi.

Palju tõsisem puudujääk on Lasnamäel poolavalik ruum, tõeline koduhoov. Lasnamäel on jäetud kasutamata modernistliku planeerimise tipp-saavutus – katuseaed. Tõstes katusele külatäie väikesi kasvuhooneid ja saunakesi, mille vahelt liigub läbi jooksurada, saame keskkonna, mis igale Lasnamäe elanikule varaseks hommikutunniks või pikkadeks nädalavahetusteks tegevust pakub.

The task was to reconstruct a typical residential prefabricated panel building in Lasnamäe. The project proposed to diversify a mono-functional residential building by adding a volume that would accommodate services and offices. Greenhouses, playgrounds and a unifying jogging trail were suggested for the rooftop.

Lasnamäele on vaja elamise ruumi. Elu ei koosne magamisest – siia kuuluvad ka töö, puhkus, lõbu ja aeg sõpradega saunas. Ja kütus, mis seda masinat töös hoiab on elu tänaval.

Street is the building-bloc of the city. Lasnamäe has pathways, roads for light traffic, heavy traffic routes and Laagna Canal. It has no streets. The life surrounding the street is what delivers it from the curse of black asphalt. Lasnamäe has enough density and people to transform all its roads into streets – all it needs is a little push.

The new functions – for leisure or for business – are able affect their environment only if available from the street. No-one wants to run through a wasteland to get to work or movies. This makes the changes all the more appealing.

Lasnamäe is short on three things – workplaces integrated with the flats, public functions on the street scale and level, and semi-public environment. Lasnamäe needs to attach the workplaces to the apartment-houses or between them. Added workplace volumes provide inner-courtyards with a stronger aspect of privacy. Offices provide the street-level cafe with clients and life during the daytime. This is a crucial symbiosis for the street to succeed.

The much more serious shortage concerns the private streets or semi-private space. The concept of roof-garden by Le Corbusier seems to be the ultimate silver-bullet. We just lift hundred-strong greenhouse and sauna up on the roof. Next we create a small street in disguise of a jogging track between et voila ! We get an environment to keep everyone in Lasnamäe busy through the long weekends and vacations.

Lasnamäe needs the space to live in. Life does not consist of sleeping – it also contains work, leisure, fun and the time in sauna with your friends. And fuel for it is the life-force flowing on the street.