Stuudio Tallinn

Kärdla keskplats / Central Square

Aasta/year: 2015
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Kärdla
Tüüp/Type: Võistlus, ostupreemia / Competition, Honorable Mention