Stuudio Tallinn

Jõgeva keskväljak / Central Square

Aasta/year: 2020
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Jõgeva
Tüüp/Type: Võistlus I koht / Competition, 1st prize