Stuudio Tallinn

Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts

Aasta/year: 2014
Arhitekt/Architect: Villem Tomiste
Koht/Location: Tallinn
Tüüp/Type: Võistlus, ostupreemia / Competition, Honorable Mention

EKA asub vanalinna ümbritseva bastionaalvöö välisküljel. Tänav, mida praegu teatakse Põhja puiesteena on algselt kandnud nime Troonipärija promenaad. Traditsiooniliselt on promenaad tänav, mis asub serval, mille ühel pool on olemasolev linn ja teisel tulevikus rajatav. Ühel pool argipäev ning serva teisel küljel unistus, aimatav ent saavutamatu. Unistus võib olla projitseeritud tuleviku asemel ka mineviku nostalgiasse. Promenaad kulgeb mööda linnalist serva, millele on koondunud ühiskonna tänapäevane mõte. Serva pooled võivad aja jooksul vahetuda.

Uus EKA asub serval, asetades oma sissepääsu vanalinna suunaliselt, hommikupäiksega täidetud platsilt. Plats on kooli kese. Avalik korrus on tänava tasapinnalt tõstetud, võimaldades külalistele avatud ruumid paigutada ümber platsi. Soklikorrusele paigutatud töökojad on justkui kooli reklaamiaknad, elavdades ümbritsevail tänavail jalutavate inimeste meeli.