Stuudio Tallinn

Aiamaja / Apartment building

Aasta/year: 2003 - 2009
Arhitekt/Architect: Ott Kadarik, Villem Tomiste, Mihkel Tüür
Koht/Location: Tallinn
Tüüp/Type: Võistlus, I koht / Competition, 1st prize

Kortermaja asub keskaegse Tallinna vanalinna serval. Hoone dünaamiline maht kasvab tänavajoonelt krundi sügavusse. Hoone on ühenduses paari ajalooliselt väärtusliku hoonega, luues miljööliselt sidusa keskkonna, mis koosneb vanalinnale iseloomulikest väiksematest ühikutest. Igal korteril on suur terrass, tuues eramu tüpoloogia otse linna südamesse.

The apartment building is located at the edge of the medieval Old Town of Tallinn. The dynamic space of the building evolves from the street line to the depths of the plot. The building is connected to a couple of houses of historic value, creating  a cohesive environment that consists of smaller units, characteristic of the Old Town. Every apartment has a large terrace, bringing the typology of private dwellings right to the heart of the city.

Многоквартирный дом расположен на окраине средневековой части города Таллинна. Динамичный объем здания удаляется от улицы вглубь участка. Здание соединяется с двумя соседними зданиями, обладающими исторической ценностью, образуя некое целое, состоящее из присущих старому городу небольших элементов. В каждой квартире есть большая терраса, создающая ощущение загородного дома прямо в центре города.